نگاهی درونی به اینکه چگونه کسب‌وکارها ریسک هوش مصنوعی را مدیریت می‌کنند یا نه

31 آگوست 2023 در هشت ماه گذشته، رشد قابلیت‌های هوش مصنوعی مولد خیره‌کننده بوده و هوش مصنوعی را از حوزه تیم‌های فناوری به صدر برنامه‌های مدیران اجرایی ارتقا داده است. بیش از دو سوم از شرکت ها انتظار دارند سرمایه گذاری هوش مصنوعی خود را طی سه سال آینده افزایش…
بیشتر بخوانید

صدای شریک: رشد یک بازی حاصل جمع صفر نیست

رویکرد مک کینزی به کار مشتری با تئوری تغییر ما هماهنگ است. وقتی شرکت‌ها را بالا می‌بریم، فرصت‌هایی برای کسانی ایجاد می‌شود که بیشتر به آنها نیاز دارند و راه‌حل‌های نوآورانه شکوفا می‌شوند. از شرکای ما بشنوید که مک کینزی چگونه برای دستیابی به رشدی پایدار و فراگیر کار می…
بیشتر بخوانید

روشی جدید برای حمایت از مشتریان از طریق انتقال انرژی

14 سپتامبر 2023 انتقال انرژی های تجدیدپذیر اکنون به خوبی در حال انجام است. بر اساس گزارش “چشم انداز انرژی جهانی 2022” مک کینزی، انرژی الکتریکی، سوخت های مصنوعی و هیدروژن 32 درصد از ترکیب انرژی جهانی تا سال 2035 و 50 درصد تا سال 2050 را تشکیل خواهند داد.…
بیشتر بخوانید

نوآوری چیست؟ هنوز کسی نمی‌داند

باید برای شما توضیح دهد که چگونه این ایده اشتباه در محکوم کردن لذت و ستایش درد به وجود آمده است و من یک حساب کامل از سیستم به شما می دهم و آموزه های واقعی کاشفان بزرگ حقیقت ، استادان سازنده انسان را توضیح می دهم. خوشبختی هیچ کس…
بیشتر بخوانید

در سراسر موسسات دانشگاهی و علمی ، شرکت هایی در سراسر جهان.

نصب ها واردات بیشتری می شوند ، اما اگر روند فعلی ادامه پیدا کند ، ما باید به دنبال راه حل های دیگر باشیم. ساخت کامل و کاملاً کامل اجزاء پیچیده است زیرا یکپارچه سازی آب ، برق و سیستمهای گرمایشی در حقیقت با دیدن مطالب خواندنی یک صفحه در…
بیشتر بخوانید

بیش از 50 درصد کارهایی که امروز انجام می دهیم 10 سال پیش وجود نداشت.

باید برای شما توضیح دهد که چگونه این ایده اشتباه در محکوم کردن لذت و ستایش درد به وجود آمده است و من یک حساب کامل از سیستم به شما می دهم و آموزه های واقعی کاشفان بزرگ حقیقت ، استادان سازنده انسان را توضیح می دهم. خوشبختی هیچ کس…
بیشتر بخوانید

در همین سال از روش کرایه هزینه نیز در آلمان استفاده شد.

نصب ها بیشتر وارد کننده می شوند ، اما اگر روند فعلی ادامه یابد ، ما باید به دنبال راه حل های دیگر برآییم. ساخت کامل و کاملاً کامل اجزاء پیچیده است زیرا یکپارچه سازی آب ، برق و سیستمهای گرمایشی در حقیقت با دیدن مطالب خواندنی یک صفحه در…
بیشتر بخوانید

در همین سال از روش کرایه هزینه نیز در کانادا استفاده شد.

باید برای شما توضیح دهد که چگونه این ایده اشتباه در محکوم کردن لذت و ستایش درد به وجود آمده است و من یک حساب کامل از سیستم به شما می دهم و آموزه های واقعی کاشفان بزرگ حقیقت ، استادان سازنده انسان را توضیح می دهم. خوشبختی هیچ کس…
بیشتر بخوانید

در موسسات دانشگاهی ، شرکت هایی در سراسر جهان.

باید برای شما توضیح دهد که چگونه این ایده اشتباه در محکوم کردن لذت و ستایش درد به وجود آمده است و من یک حساب کامل از سیستم به شما می دهم و آموزه های واقعی کاشفان بزرگ حقیقت ، استادان سازنده انسان را توضیح می دهم. خوشبختی هیچ کس…
بیشتر بخوانید

بیش از 80 درصد کارهایی که امروز انجام می دهیم 20 سال پیش وجود نداشت.

باید برای شما توضیح دهد که چگونه این ایده اشتباه در محکوم کردن لذت و ستایش درد به وجود آمده است و من یک حساب کامل از سیستم به شما می دهم و آموزه های واقعی کاشفان بزرگ حقیقت ، استادان سازنده انسان را توضیح می دهم. خوشبختی هیچ کس…
بیشتر بخوانید