روشی جدید برای حمایت از مشتریان از طریق انتقال انرژی

14 سپتامبر 2023 انتقال انرژی های تجدیدپذیر اکنون به خوبی در حال انجام است. بر اساس گزارش “چشم انداز انرژی جهانی 2022” مک کینزی، انرژی الکتریکی، سوخت های مصنوعی و هیدروژن 32 درصد از ترکیب انرژی جهانی تا سال 2035 و 50 درصد تا سال 2050 را تشکیل خواهند داد.…
بیشتر بخوانید

در سراسر موسسات دانشگاهی و علمی ، شرکت هایی در سراسر جهان.

نصب ها واردات بیشتری می شوند ، اما اگر روند فعلی ادامه پیدا کند ، ما باید به دنبال راه حل های دیگر باشیم. ساخت کامل و کاملاً کامل اجزاء پیچیده است زیرا یکپارچه سازی آب ، برق و سیستمهای گرمایشی در حقیقت با دیدن مطالب خواندنی یک صفحه در…
بیشتر بخوانید

در موسسات دانشگاهی ، شرکت هایی در سراسر جهان.

باید برای شما توضیح دهد که چگونه این ایده اشتباه در محکوم کردن لذت و ستایش درد به وجود آمده است و من یک حساب کامل از سیستم به شما می دهم و آموزه های واقعی کاشفان بزرگ حقیقت ، استادان سازنده انسان را توضیح می دهم. خوشبختی هیچ کس…
بیشتر بخوانید